لقمه لگاریتم و تابع نمایی

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,000 تومان است.