لقمه حل معادله درجه دو مقدماتی (هدیه)

قیمت اصلی 199,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.