لقمه معادلات رادیکالی

قیمت اصلی 199,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.